January
Week 1: Genesis 1-15
Week 2: Genesis 16-31
Week 3: Genesis 32-Exodus 4
Week 4: Exodus 5-24

February
Week 5: Exodus 25-Leviticus 5
Week 6: Leviticus 6-24
Week 7: Leviticus 25-Numbers 12
Week 8: Numbers 13-32

March
Week 9: Numbers 33-Deuteronomy 17
Week 10: Deuteronomy 18-Joshua 5
Week 11: Joshua 6-24
Week 12: Judges 1-21

April
Week 13: Ruth 1-1 Samuel 17
Week 14: 1 Samuel 18-2 Samuel 8
Week 15: 2 Samuel 9-1 Kings 3
Week 16: 1 Kings 4-19
Week 17: 1 Kings 20-2 Kings 16

May
Week 18: 2 Kings-1 Chronicles 9
Week 19: 1 Chronicles 10-29
Week 20: 2 Chronicles 1-21
Week 21: 2 Chronicles 22-Ezra 10

June
Week 22: Nehemiah 1-Esther 7
Week 23: Esther 8-Job 21
Week 24: Job 22-Psalm 11
Week 25: Psalm 12-53

July
Week 26: Psalm 54-89
Week 27: Psalm 90-119
Week 28: Psalm 120-Proverbs 8
Week 29: Proverbs 9-28
Week 30: Proverbs 29-Isaiah 6

August
Week 31: Isaiah 7-39
Week 32: Isaiah 40-Jeremiah 4
Week 33: Jeremiah 5-26
Week 34: Jeremiah 27-49

September
Week 35: Jeremiah 50-Ezekiel 16
Week 36: Ezekiel 17-36
Week 37: Ezekiel 37-Daniel 6
Week 38: Daniel 7-Joel 3
Week 39: Amos-Habakkuk

October
Week 40: Zephaniah 1-Matthew 4
Week 41: Matthew 5-20
Week 42: Matthew 21-Mark 6
Week 43: Mark 7-Luke 6

November
Week 44: Luke 7-21
Week 45: Luke 22-John 14
Week 46: John 15-Acts 14
Week 47: Acts 15-Romans 8

December
Week 48: Romans 9-2 Corinthians 7
Week 49: 2 Corinthians 8-2 Thessalonians 3
Week 50: 1 Timothy 1-Hebrews 10
Week 51: Hebrews 11-1 John 5
Week 52: Revelation